Wspólny Sekretariat Techniczny poszukuje Menedżera Programu

joint technicaWspólny Sekretariat Techniczny, instytucja pożytku publicznego ustanowiona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej odpowiedzialna za wdrożenie programu „Litwa-Polska” w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, poszukuje kandydata na stanowisko Menedżera Programu (biegły język angielski i polski). Stanowisko tymczasowe, przewidziane na zastępstwo osoby na urlopie ojcowskim. Maksymalny czas zatrudnienia – do końca 2015 roku.

 

Zatrudnienie wiąże się z możliwością pracy w Wilnie, w młodym, rozwijającym się, międzynarodowym zespole oraz konkurencyjnymi warunkami finansowymi uzależnionymi od umiejętności i kwalifikacji kandydata. Szczegółowe wymagania na stanowisko oraz opis zadań można znaleźć na stronie www.vilniusjts.eu.

Najważniejszym zadaniem postawionym przed osobą zatrudnioną będzie przygotowanie raportu końcowego z realizacji programu. Termin składania aplikacji w języku angielskim (zawierającej CV i list motywacyjny) upływa 31 lipca 2014 roku (w tym terminie dokumenty aplikacyjne muszą zostać dostarczone do Wspólnego Sekretariatu Technicznego). Prosimy o składanie aplikacji osobiście, przesłanie pocztą, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.