Współpraca Agrobiznesu z firmą ZHUP Żukowscy

Od dnia 15 lutego 2024 r. kierunek technik robót wykończeniowych w budownictwie w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku jest objęty patronatem Zakładu Handlowo-Usługowo-Produkcyjnego Jan Żukowski, Ryszard Żukowski sp.j.
Firma już zapowiedziała organizację szkoleń branżowych dla uczniów i nauczycieli zawodu oraz instruktaże w ramach realizacji praktycznego kształcenia zawodowego.
Dziękujemy Pani Katarzynie Czyrko – współwłaścicielowi Firmy i Panu Janowi Paszkiewiczowi – managerowi ds. sprzedaży za chęć podjęcia współpracy i aktywnego budowania relacji biznes – szkoła.

 

Źródło informacji: Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku