Współpraca Domu Pomocy Społecznej z SOSW

Dom Pomocy Społecznej w Giżycku nawiązał współpracę z uczniami klasy przysposabiającej do pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku. Uczniowie uporządkowali przydomowy ogródek, wyrwali chwasty, przekopali ogródek i zasadzili truskawki. Dziękujemy p. Sylwii Krzywańskiej za pomysły i wspólne zajęcia.

 

Źródło informacji: Dom Pomocy Społecznej w Giżycku