Współpraca MOS ze stowarzyszeniami

Dzięki współpracy z Międzyszkolnym Klubem Sportowym ,,Medyk” oraz Uczniowskim Klubem Sportowym „Tytan” podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Giżycku mogą systematyczne korzystać z krytej pływalni i ćwiczeń ogólnorozwojowych na lodowisku.

Źródło informacji: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Giżycku