„Współpraca sukcesem terapii” – wizyta w Alytus na Litwie

Tym razem do Alytusa, naszego litewskiego partnera, w ramach projektu „Współpraca sukcesem w terapii” z programu Litwa- Polska, wyjechała 16- osobowa grupa przedstawicieli różnych instytucji oraz 10-osobowa grupa rodziców dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. W Alytusie, zwiedzając miejsca terapii i wsparcia, analizowano możliwości przeniesienia dobrych praktyk do nas, a rodzice naszych uczniów niepełnosprawnych spotkali się z rodzicami uczniów z Alytusa.

informacja: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych