„Współpraca sukcesem terapii”

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku rozpoczął realizację nowego projektu. Tym razem z programu Litwa – Polska. W trakcie spotkania z partnerami z Alytus (partnerskie miasto Powiatu Giżyckiego) omówione zostały założenia realizacji działań projektowych w ramach których zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt do pracy z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Odbędzie się także szkolenie dla nauczycieli – terapeutów z EEG Biofedback, wymiana doświadczeń rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Uczniowie wezmą udział w festynie promującym zdrowie, który odbędzie się na Litwie. W ramach projektu „Współpraca sukcesem terapii” przedstawiciele różnych instytucji z terenu Powiatu Giżyckiego oraz miasta Alytus będą analizować możliwości jak najbardziej skutecznych metod współpracy wspomagających dzieci i ich rodziny.
 
informacja: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych