Wspomnienie Krystyny Rosenbajger

W dniu 25.03.2012 minęła pierwsza rocznica śmierci Pani Krystyny Rosenbajger – dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Giżycku w latach 1978 – 2011 (33 lata).

Pani Krystyna Rosenbajger była bardzo mocno związana z pomocą społeczną w tutejszym środowisku i silnie na nie oddziaływała, stając się wzorem do naśladowania. Jej działalność była ściśle związana z dążeniem do lepszego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej, a przede wszystkim stworzeniem kompleksowej opieki dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych. W czasie pełnienia swojej funkcji, dzięki wielu nowatorskim pomysłom doprowadziła do pełnej standaryzacji placówkę, która jako jedna z nielicznych uzyskała ją już w 2006 roku. Umożliwiło to zapewnienie mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Giżycku godnych warunków życia i podniesienie ich komfortu.

Aby upamiętnić tę postać została ufundowana i w dniu 26 marca 2012 r. odsłonięta tablica pamiątkowa w głównym holu Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

Mszy Świętej przewodniczył ksiądz Zdzisław Mazur, a zebranych gości powitał Starosta Powiatu Giżyckiego Pan Mirosław Drzażdżewski. W uroczystości uczestniczyli: Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MP i PS– Krystyna Wyrwicka, Burmistrz Miasta Giżycka – Jolanta Piotrowska, Przewodnicząca Rady Powiatu – Krystyna Kralkowska, Wicestarosta Giżycki – Wacław Strażewicz, Przyjaciele – Dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej, Fundatorzy, organizatorzy: Zbigniew Piestrzyński – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, Wojciech Chodakowski – Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku, Dyrektor, mieszkańcy i personel Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.
Po Mszy Świętej odbyło się uroczyste poświęcenie tablicy pamiątkowej, zawierającej motto: „Niektórzy ludzie czynią świat wyjątkowym, tylko dlatego, że dają siebie innym”. Natomiast po części oficjalnej odbyło się spotkanie przy kawie i herbacie, połączone z prezentacją zdjęć z okresu kierowania Domem przez Panią Krystynę Rosenbajger. Zaproszeni goście i mieszkańcy mieli możliwość podzielenia się wspomnieniami.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.