Wspomnienie o Pani Benedykcie Jańczyk

13 lutego 2021 zmarła Pani Benedykta Jańczyk, która wiele lat swego życia poświeciła pracy na rzecz dzieci. W latach 1984-1995 była dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 5 (obecnie Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy). To dzięki jej staraniom w roku 1991 szkoła przeniosła się z budynku przy ulicy Kopernika do obecnej siedziby przy ulicy Białostockiej. Dzięki otwartości Pani dyrektor na różne przedsięwzięcia, uczniowie brali udział w wielu wydarzeniach nie tylko lokalnych, ale także wojewódzkich i ogólnopolskich. Jej celem było stworzenie placówki nowoczesnej, w której każde dziecko znajdzie swoje miejsce i będzie mogło rozwijać się na miarę swoich możliwości. W tamtych trudnych czasach wyposażała placówkę w sprzęt do terapii, pozyskiwała przyjaciół dla szkoły, którzy w każdej sytuacji byli gotowi do pomocy. Była bardzo zaangażowana w pracę drużyny zuchowej i harcerskiej w szkole. „Nieprzetarty Szlak” był bardzo ważny w jej życiu. Wiedziała, że zbiórki, rajdy, obozy dają ogromną radość „Jej” zuchom i harcerzom . Była dyrektorem, który znał każdego ucznia, każdą sytuację rodzinną. Rozpoczynający pracę nauczyciele wiedzieli, że aby pracować z dzieckiem, pomóc mu, najpierw muszą go poznać i zrozumieć. Tego uczyła ich od pierwszego dnia pracy Pani Benedykta Jańczyk.
Po przejściu na emeryturę Pani Jańczyk bardzo aktywnie działała w sekcji emerytów ZNP, śpiewała w chórze, pracowała w stowarzyszeniu Amazonek. Zawsze aktywna, uśmiechnięta i chętna do pomocy.
W imieniu społeczności Powiatu Giżyckiego dziękuję Pani Benedykto za wszystko co robiła Pani dla naszych mieszkańców. Zostawiła Pani po sobie ślad w nas i w miejscu, w którym żyjemy……..
Rodzinie Pani Benedykty Jańczyk składam wyrazy współczucia.

Mirosław Dariusz Drzażdżewski
Starosta Giżycki

zdjęcie Benedykta Jańczyk