wszystkie jednostki Powiatu Giżyckiego

 

Lp.

Nazwa jednostki / forma organizacyjno – prawna

Dyrektor

Adres internetowy

Siedziba

telefon

1.

Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku
– samorządowa jednostka budżetowa

Tadeusz Skorupski

cku11_gizycko@poczta.onet.pl

www.ckupidn.pl

Giżycko,
ul. Smętka 5

428-20-12
420-75-15

2.

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku
– samorządowa jednostka budżetowa

Robert Kempa

infogizycko@post.pl

www.gizycko.turystyka.pl

Giżycko,
ul. Wyzwolenia 2

428-52-65
428-57-60

3.

Dom Pomocy Społecznej
– samorządowa jednostka budżetowa
w Giżycku

Lucyna Pietranis

gizycko@dps.pl

www.dps-gizycko.pl

Giżycko
ul. Warszawska 31

428-25-73

 

Środowiskowy Dom Samopomocy
(działa w strukturze DPS)

 

brasima@wp.pl

Giżycko
ul. Warszawska 31

428-12-57

4.

I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku
– samorządowa jednostka budżetowa

Iwona Rosa

lo1gizycko@poczta.onet.pl

www.lo1.gizycko.edu.pl

Giżycko
ul. Traugutta 1

428-22-30

5.

II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku
– samorządowa jednostka budżetowa

Ewa Downar

sekretariat1@poczta.onet.pl

www.lo2.gizycko.um.gov.pl

Giżycko
ul. Sikorskiego 3

428-55-43

6.

Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych pn. Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych w Giżycku
– samorządowa jednostka budżetowa

Wojciech Caban

www.mbsw-gizycko.pl

mbsw@gizycko.info.pl

Giżycko
ul. Nadbrzeżna 15

428-56-97

7.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Giżycku
– samorządowa jednostka budżetowa

Bożena Giedziuszewicz

poradnia2@wp.pl

www.poradnia.gizycko.edu.pl

Giżycko
ul. Smętka 5

428-33-15

8.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
– samorządowa jednostka budżetowa

Zbigniew Piestrzyński

www.pcpr-gizycko.lo.pl

pcprgizycko@neostrada.pl

Giżycko
ul. Smętka 5

429-10-89

9.

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku
– samorządowa jednostka budżetowa

Anna Skass

olgi@praca.gov.pl

www.gizycko.pup.gov.pl

Giżycko
ul. Gdańska 11

429-64-40
fax. (87)429-64-75

10.

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku
– samorządowa jednostka budżetowa

Kazimierz Ambroziak

edukacja@gizycko.starostwo.gov.pl

www.pzosipo.gizycko.edu.pl

Giżycko
ul. Smętka 7

429-94-34
429-94-35

 

11.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku
– osoba prawna

Tadeusz Myśliwiec

sekretariat@zozgiz.pl

www.zozgiz.pl

Giżycko
ul. Warszawska 41

429-66-66
fax.428-36-77

12.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Giżycku
– samorządowa jednostka budżetowa

Małgorzata Czopińska

soswgizycko@wp.pl

www.soswgizycko.pl

Giżycko
ul. Białostocka 3

428-36-59

13.

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
– samorządowa jednostka budżetowa

Józef Pipiro

zdp@gizycko.starostwo.gov.pl

strona internetowa

Giżycko
ul. Węgorzewska 4

429-34-26

14.

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych imienia KEN w Giżycku
– samorządowa jednostka budżetowa

Henryk Kondratowicz

Giżycko
ul. Mickiewicza 27

428-30-21

internat:
428-54-25

15.

Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku
– samorządowa jednostka budżetowa

Jarosław Kulhawik

zsksia1@wp.pl

www.zsksia.edu.pl

Giżycko
ul. Kościuszki 23

428-24-84
fax: 428-54-84

internat:
428-24-84 wew.40

16.

Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku
– samorządowa jednostka budżetowa

Urszula Knyps – Dawidowicz

zszgizycko@wp.pl

www.zsz.edu.pl

Giżycko
ul. Kościuszki 16

428-32-41

17.

Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku
– samorządowy zakład budżetowy

Ryszard Chodakowski

zaz@mazury.info.pl

www.zaz.mazury.info.pl

Giżycko
Al. 1 Maja 30

429-36-64

18. Placówka Rodzinna w Zelkach   trzyswierki@interia.pl
Zelki 45
11-510 Wydminy
604-243-666
19. Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku
– samorządowa jednostka budżetowa
Cezary Piórkowski sekretmsz@wp.pl

www.medyk.gizycko.pl/medyk/

Giżycko
ul. Sikorskiego 3
428-34-44
20. Starostwo Powiatowe w Giżycku
– samorządowa jednostka budżetowa
 
 
Giżycko
Al. 1 Maja 14
428-59-58