Wybierz kandydata do uzyskania Znaku Dziedzictwa Europejskiego 2017!

znak-dziedzictwa-europejskiegoMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęło krajowy etap selekcji obiektów ubiegających się o znak Dziedzictwa Europejskiego w edycji 2017. Kandydatem województwa warmińsko-mazurskiego jest zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim, miejsce, w którym kumulowały się najważniejsze idee polityki Europy środkowo-wschodniej ze wskazaniem na wartości duchowe i intelektualne. Głosowanie trwa do końca grudnia br.!

Znak Dziedzictwa Europejskiego jest wyróżnieniem przyznawanym obiektom dziedzictwa kulturowego, posiadającym silną europejską wartość symboliczną, które odegrały szczególną rolę w kształtowaniu historii i kultury Europy lub rozwoju europejskich wartości, stanowiących fundament integracji europejskiej.

W obecnej edycji wybór obiektów nastąpi na podstawie wyników głosowania internetowego, w którym bierze udział łącznie 15 obiektów, zgłoszonych przez marszałków województw oraz wojewódzkich konserwatorów zabytków. Spośród obiektów, które otrzymają największe poparcie głosujących, Komitet do spraw Znaku Dziedzictwa Europejskiego, powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wskaże dwóch kandydatów, którzy przedstawieni zostaną Komisji Europejskiej, jako laureaci wstępnej selekcji na szczeblu krajowym. Ostateczny wybór jednego laureata zostanie dokonany przez panel ekspertów na poziomie unijnym. Umieszczenie zamku biskupiego na liście kandydatów do ZDE jest szansą na promocję regionu w całej Polsce, a być  może i w Unii Europejskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z kandydatami i do wzięcia udziału w głosowaniu na stronie http://konkursy.mkidn.gov.pl Głosowanie potrwa do końca grudnia 2016 roku.

Informacja o wynikach głosowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa.