Wybory do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Rusza akredytacja do II kadencji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Zgodnie z Zasadami powoływania delegatów w skład Obywatelskiego Parlamentu Seniorów na II i kolejne kadencje, w skład OPS z województwa warmińsko-mazurskiego mają wejść osoby reprezentujące 4 środowiska senioralne tj.

1) 5 osób reprezentujących środowisko Uniwersytetów III Wieku (działających we wszystkich formach organizacyjno-prawnych, również w strukturach uczelni wyższych lub samorządów),

2) 5 osób reprezentujących środowisko Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

3) 1 osoba reprezentująca gminne rady seniorów,

4) 3 osoby reprezentujące inne organizacje senioralne.

Formularze zgłoszenia swoich kandydatów do OPS przez uprawnione środowiska senioralne należy przesłać do dnia 2 września 2016 r. do godz. 12.00. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego
10-562 Olsztyn, Głowackiego 17

lub mailem na adres op@warmia.mazury.pl

Pismo Pełnomocnika Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, którego biuro pilotuje wybory [POBIERZ]

Zasady wyboru do OPS [POBIERZ]

Formularz wyborczy [POBIERZ]