Wybrano kandydata do Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Dnia 19 września 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Giżycku w ramach konferencji plenarnej środowisk senioralnych powiatu giżyckiego, odbyły się wybory kandydata do Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego z terenu powiatu giżyckiego. Zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji seniorskich z powiatu giżyckiego, którzy przedstawili swoich kandydatów. Zebranych gości przywitał Wicestarosta Mirosław Dariusz Drzażdżewski i życzył owocnych obrad. Gościem konferencji plenarnej był również Krzysztof Marusiński z ramienia Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w Olsztynie, Zastępca Rzecznika Praw Osób Starszych.

W konferencji wzięło udział 7 organizacji seniorskich.

Organizacje seniorskie zgłosiły następujących kandydatów:

– Henryk Jurczyk – zgłoszony przez Giżycki Uniwersytet Trzeciego Wieku

– Maria Ziętek – zgłoszona przez Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny Oddział Terenowy w Giżycku

– Jan Łożyński – zgłoszony przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Giżycku

– Jerzy Macuk – zgłoszony przez Radę Seniorów Miasta Giżycko

Wybory nadzorowane przez komisję skrutacyjną wygrał Pan Henryk Jurczyk, wieloletni Prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Giżycku, członek Rady Programowej Giżyckiego Uniwersytety Trzeciego Wieku, członek Giżyckiego Klubu Sportowego „Mamry”, działacz społeczny.

 

Fot. Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku