Wybrano nowe władze Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

W dniu 07.10.2023 r. odbył się VI Walny Zjazd Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Członkowie MOPR wybrali władze na kolejną VI kadencję.
Prezesem Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego został Jarosław Sroka.

Na członków zarządu zostali wybrani: Wojciech Makuć – v-ce prezes, Marek Moszyk – v-ce prezes, Michał Warcho, Marek Banaszkiewicz, Daniel Borkowski, Rafał Chwałkowski, Marcin Milinkiewicz, Karol Dylewski, Michał Tomasik, Piotr Kania.

Na członków Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Urszula Dylewska – przewodnicząca, Marcin Bawół – zastępca przewodniczącego, Alicja Jerominek – sekretarz, Wiktoria Banasiewicz, Bartłomiej Komarzewski.

Jarosławowi Sroce – nowemu prezesowi Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – serdecznie gratulujemy.

Serdecznie dziękujemy Zbigniewowi Kurowickiemu – wieloletniemu prezesowi Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – za tworzenie podstaw nowoczesnego ratownictwa wodnego na Mazurach, wzorową współpracę z Powiatem Giżyckim, aktywny udział w pracach komisji bezpieczeństwa, zespole zarządzania kryzysowego. Dziękujemy za dbanie o bezpieczeństwo na Wielkich Jeziorach Mazurskich, a w ostatnim okresie za zaangażowanie w pomoc Ukraińcom po wybuchu wojny w Ukrainie.

Zbigniew Kurowicki był prezesem Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego od początku istnienia tej organizacji. MOPR powstało 10 lutego 1999 r. pod nazwą Mazurskiego WOPR (MWOPR) jako połączenie byłych oddziałów WOPR z Giżycka i Węgorzewa. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 14 kwietnia 1999 r. MWOPR uzyskało osobowość prawną. MWOPR funkcjonowało następnie jako jednostka terenowa WOPR, jednak 10 maja 2009 r. uchwałą Zarządu WOPR Województwa Warmńsko-Mazurskiego zostało skreślone z listy członków WOPR. Od tamtej pory MWOPR funkcjonowało jako samodzielna organizacja na podstawie decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2010 r. W 2011 roku nastąpiła zmiana nazwy na MOPR, a od 17 stycznia 2013 r. MOPR funkcjonuje na podstawie Decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych Nr 2/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. wyrażającej zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego przez MOPR.

 

Źródło informacji: Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe