Wychowankowie MOS uczcili Dzień Babci i Dziadka

W piątek, 19 stycznia br. wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Giżycku uczcili Dzień Babci i Dziadka odwiedzając mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Giżycku. Złożyli życzenia mieszkańcom DPS, wzruszając słuchaczy. Atmosfera napełniła się ciepłem i wzajemnym szacunkiem. Każdy otrzymał słodką niespodziankę – własnoręcznie upieczoną babeczkę. Spotkanie z młodzieżą to cudowna chwila budowania więzi międzypokoleniowych.

 

Źródło informacji: Dom Pomocy Społecznej w Giżycku