Wycieczka rowerowa uczniów Elektryka

Ubiegły piękny jesienny weekend entuzjaści jednośladów uczący się w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku wraz z Panem Mirosławem Bociem przeznaczyli na zwiedzanie najpiękniejszych okolicznych tras rowerowych, które pozwalają poczuć ducha historii i odwiedzić kultowe pozostałości po dawnych czasach.
Jedną z takich tras była wyprawa szlakiem: Giżycko – Pozezdrze – Przerwanki – Kruklanki – Giżycko. Trasa tej wycieczki przebiegała obok kwatery Himmlera, Śluzy w Przerwankach, zabytkowego kościoła w Kruklankach oraz ruin zwalonego mostu.
Ruszając z Giżycka, skierowali się w kierunku Pozezdrza mijając cudowne krajobrazy pól i lasów. Po przejechaniu 10 kilometrów dotarli do Kwatery Himmlera, zwanej Czarnym Szańcem. W latach II Wojny Światowej była to siedziba ministra spraw wewnętrznych III Rzeszy, dowódcy SS i policji oraz prawej ręki Hitlera – Heinricha Himmlera. Będąc pod niezmiernym wrażeniem pozostałości Kwatery ruszyli dalej na wschód, w stronę wybudowanej w 1910 roku śluzy wodnej położonej na rzece Sapina w pobliżu jeziora Gołdapiwo w Przerwankach. Po krótkiej przerwie ruszyli w stronę Kruklanek, gdzie zwiedzili zabytkowy kościół ewangelicki z XVI wieku. Następnie zaledwie 1,5 km od Kruklanek odkrywali ruiny mostu kolejowego, który stanowił niegdyś połączenie pomiędzy Węgorzewem a Oleckiem. Wycieczkę zakończyli zmęczeni po przejechaniu ponad 40 km – usatysfakcjonowani i zadowoleni – w Giżycku.
Turystyka rowerowa promowana przez wycieczki organizowane w czasie weekendów stała się metodą spędzania wolnego czasu, która zakłada podróżowanie rowerem nie tylko dla samej aktywności fizycznej, ale również poznania historii naszego regionu. Znaczenie turystyki aktywnej, realizowanej w opisany sposób można rozpatrywać w kontekście nie tylko działalności prozdrowotnej, ale również ogólnorozwojowej. Celem turystyki rowerowej jest również podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej w szczególności poprzez, popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, propagowanie treści nauczania zawartych w podstawie programowej przedmiotów edukacyjnych, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, a przede wszystkim popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

 

Źródło informacji: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku