Wydarzenie dla organizacji pozarządowych

Challenge #CEO4ProNGO zaktywizował środowisko biznesowe do wsparcia organizacji pozarządowych. Prezesi, dyrektorzy firm i korporacji zadeklarowali swoje wsparcie dla NGO, biorąc udział w dedykowanych organizacjom pozarządowym szkoleniach i debatach.

Dnia 4.10.2021 roku odbędzie się kolejne spotkanie w ramach tej akcji. Każda organizacja pozarządowa może bezpłatnie wziąć udział w tym wydarzeniu i dołączyć do grona organizacji, które pragną rozwijać nowe obszary działalności oraz podjąć współpracę z biznesem. Podczas spotkania Liderzy i Liderki ze środowiska biznesowego opowiedzą m.in. o swoich doświadczeniach, rozwoju, planowaniu i zarządzaniu firmą.

 

Temat webinaru: „Lider/ki w organizacji – rozwój, zarządzanie, wyzwania”.

Termin: 4.X.2021 r. godzina 14.00

prelegencki spotkania:
Pani Marzena Dobrzańska-Główczyk
Pan Tomasz Taff
Pani Anna Celichowska

 

Link do wydarzenia i rejestracji na to spotkanie: https://prongo.clickmeeting.com/916148357/register

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu!