Wygraj indeks

2Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej co roku ogłasza konkurs „Wygraj indeks”, składający się z dwóch etapów. Pierwszy polega na samodzielnym rozwiązaniu 5 zadań i problemów chemicznych oraz wysłaniu ich w ciągu 3 miesięcy komisji sprawdzającej.  Najtrudniej było znaleźć wskazówki do rozwiązania zadań i tu nieocenioną pomocą służyła uczniom p. Leszczyńska.

Nie mogła jednak za uczestników konkursu rozwiązać zadań nie tylko ze względów etycznych, ale także  dlatego, że kolejne etapy wymagały samodzielności w mierzeniu się z problemami. W kolejnym etapie trzeba było wykazać się umiejętnościami nie tylko z zakresu chemii, ale również fizyki i matematyki. Ten etap wyłonił osoby, którym naprawdę zależało na sprawdzeniu siebie w konkursie. Izabela Wiszniewska oraz Grzegorz Ksepka znaleźli się wśród 300 osób wyłonionych z całej Polski do drugiego etapu.

Uczniowie mieli miesiąc na przygotowanie i około 200 przykładowych zadań do przerobienia. Niektóre były proste, a niektóre spędzały uczestnikom konkursu sen z powiek. Te najtrudniejsze zadania uczennica Izabela Wiszniewska rozwiązywała z Panią Marią Leszczyńską kilka dni, rozmawiając o nich na lekcji i każdej przerwie, szukając tropu w różnej literaturze, prowadząc kilkustronicowe notatki. Licealiści przede wszystkim poszerzyli zasób wiedzy z chemii oraz przeżyli wspaniałe doświadczenie. Uczniowie znaleźli się wśród 85 osób, które otrzymały indeks.  Udział w konkursie zagwarantował im miejsce na 7 kierunkach wydziały chemicznego.

2

1