Wyjazd studyjny do Kaczego Bagna – Miejsca Inicjatyw Pozytywnych

Centrum Animacji Społecznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz aktywnych mieszkańców obszaru LGD9 i LGR (30 osób) do udziału w wyjeździe studyjnym do Kaczego Bagna – Miejsca Inicjatyw Pozytywnych, który odbędzie się 18-19 września 2020r. (piątek-sobota).
Więcej informacji, w tym program i formularz zgłoszenia można znaleźć na stronie: http://caswegorzewo.pl/caszaprasza-na-wyjazd-studyjny-do-kaczego-bagna/
Wyjazd studyjny organizowany jest w ramach projektu „Centrum Animacji Społecznej – miejscem rozwoju organizacji” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.