Wykaz dotyczący lokalu użytkowego

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) Zarząd Powiatu w Giżycku podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Giżyckiego, położonego w Giżycku przy ulicy Generała Józefa Zajączka 2 przeznaczonego do wynajęcia.

Wykaz zawiera 1 pozycję.

Lokal oznaczony numerami 208 i 209

a. opis lokalu: lokal położony na II piętrze budynku o łącznej powierzchni 29,00 m²,

b. wysokość czynszu: 29,06 zł za 1 m² miesięcznie plus 23% VAT.

Uwagi:

Wykaz wywiesza się na 21 dni.

Stawka czynszu obejmuje koszt najmu, koszty eksploatacyjne oraz koszty zarządu.

 

Giżycko, dnia 24 stycznia 2022 r.

WG.2501.1.2022