Wykaz dotyczący lokalu użytkowego

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Zarząd Powiatu w Giżycku podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Giżyckiego, położonego w Giżycku przy ulicy Generała Józefa Zajączka 2 przeznaczonego do wynajęcia.

Wykaz zawiera 1 pozycję.

Lokal oznaczony numerami 207.
a. opis lokalu: lokal położony na II piętrze budynku o powierzchni  14,20 m²,
b. wysokość czynszu:  29,06 zł za 1 m²  miesięcznie plus 23% VAT.

Uwagi:
1. Wykaz wywiesza się na 21 dni.
2. Stawka czynszu obejmuje koszt najmu, koszty eksploatacyjne oraz koszty zarządu.

Giżycko, dnia 04 kwietnia 2022 r.
WG.2501.5.2022