Wykaz dotyczący lokalu użytkowego

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Zarząd Powiatu w Giżycku podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Giżyckiego, położonego w Giżycku przy ulicy Generała Józefa Zajączka 2 przeznaczonego do użyczenia.

Wykaz zawiera 1 pozycję.

Lokal oznaczony numerem 402A.

a. opis lokalu: lokal położony na IV piętrze budynku o powierzchni  14,57 m²,

b. opłaty: Biorący do używania ponosić będzie koszty eksploatacyjne oraz koszty zarządu.

Uwagi: Wykaz wywiesza się na 21 dni.

 

 

Giżycko, 14 listopada 2022 r.
WG.2501.10.2022