Wykaz dotyczący lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Zarząd Powiatu w Giżycku podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Giżyckiego, przeznaczonego do wynajęcia, położonego w Giżycku przy ul. Boh. Westerplatte 4.
Wykaz zawiera 1 pozycję.

Lokal oznaczony numerem 45-1
a. opis: lokal położony na parterze budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 4 o powierzchni użytkowej 18 m²,
b. wysokość czynszu: 50,00 zł za 1m2 miesięcznie oraz VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

Uwagi:
1. Wykaz wywiesza się na 21 dni.
2. Stawka czynszu obejmuje koszt najmu, koszty eksploatacyjne oraz koszty zarządu.

 

Giżycko, dnia 12 lipca 2023 r.
WG. 2501.52.2023