Wykaz dotyczący lokalu użytkowego

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) Zarząd Powiatu w Giżycku podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Giżyckiego, położonego w Giżycku przy ulicy Bohaterów Westerplatte 4, przeznaczonego do wynajęcia.

Wykaz zawiera 1 pozycję:

  1. Lokal nr 12

a. opis lokalu: lokal o powierzchni 11,94 m² położony na parterze budynku,

b. wysokość czynszu: 35,93 zł za 1 m² miesięcznie plus 23% VAT.

Uwagi:

  1. Wykaz wywiesza się na 21 dni.
  2. Stawka czynszu obejmuje koszt najmu, koszty eksploatacyjne oraz koszty zarządu.

 

Giżycko, dnia 21 września 2021 r.

WG.2501.13.2021