Wykaz dotyczący miejsc postojowych

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Zarząd Powiatu w Giżycku podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący miejsc postojowych stanowiących własność Powiatu Giżyckiego, przeznaczonego do wynajęcia, położonego w Giżycku przy ul. Boh. Westerplatte 4. Wykaz zawiera 1 pozycję.

1.  miejsca postojowe
a. opis: 16 miejsc postojowych; każde miejsce postojowe o powierzchni  ok 12 m²,
b. wysokość czynszu:  100,00 zł  plus 23% VAT.

Uwagi:
1. Wykaz wywiesza się na 21dni.
2. Stawka czynszu obejmuje koszt najmu, koszty eksploatacyjne oraz koszty zarządu.

Giżycko, dnia  05 maja 2023 r.

WG. 2501.31.2023