Wykazy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Giżyckiego przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1889 ze zm.) Zarząd Powiatu w Giżycku  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Giżyckiego przeznaczonych  do zbycia.


WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1889 ze zm.) Zarząd Powiatu w Giżycku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Giżyckiego przeznaczonych do zbycia.
Wykaz zawiera 6 pozycji.
I. Położenie: obręb 15 Sulimy gmina Giżycko:
1. działka oznaczona numerem 192/5 o powierzchni 0,0015 ha – cena 2 034,17 zł, działka przeznaczona do zbycia na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – obręb 15 Sulimy działka 89/2,
2. działka oznaczona numerem 192/4 o powierzchni 0,0027 ha – cena 2 804,17 zł,
działka przeznaczona do zbycia na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – obręb 15 Sulimy działka 116,
3. działka oznaczona numerem 192/3 o powierzchni 0,0032 ha – cena 3 414,17 zł,
działka przeznaczona do zbycia na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – obręb 15 Sulimy działka 180,
4. działka oznaczona numerem 192/7 o powierzchni 0,0047 ha – cena 4 404,17 zł,
działka przeznaczona do zbycia na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – obręb 15 Sulimy działka 108/3,
5. działka oznaczona numerem 192/2 o powierzchni 0,0011 ha – cena 1 754,17 zł,
działka przeznaczona do zbycia na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – obręb 15 Sulimy działka 81/4,
6. działka oznaczona numerem 192/6 o powierzchni 0,0038 ha – cena 3 644,17 zł,
działka przeznaczona do zbycia na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – obręb 15 Sulimy działka 121/7.
II. Przedmiotowe działki opisane są w księdze wieczystej: OL1G/00032850/1.
III. Opis działek: działki niezabudowane.
IV. przeznaczenie w pzp: działki nie są objęte zapisami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego i nie są objęte obowiązkiem sporządzenia tego planu.
V. przeznaczenie: działki przeznaczone do zbycia na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Uwagi:
1. Osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości oraz poprzedniemu właścicielowi nieruchomości, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu pod warunkiem, że złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Giżycko, dnia 19 lipca 2022 r.
WG.6840.3.6.2022


WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1889 ze zm.) Zarząd Powiatu w Giżycku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Giżyckiego przeznaczonych do zbycia.
Wykaz zawiera 4 pozycje.
I. Położenie: obręb 01 Kruklanki ulica 22 Lipca:
1. działka oznaczona numerem 862/5 o powierzchni 0,0006 ha – cena 1 602,50 zł, działka przeznaczona do zbycia na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – obręb 01 Kruklanki działka 203/1,
2. działka oznaczona numerem 862/6 o powierzchni 0,0060 ha – cena 5 442,50 zł, działka przeznaczona do zbycia na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – obręb 01 Kruklanki działka 209,
3. działka oznaczona numerem 862/7 o powierzchni 0,0028 ha – cena 2 812,50 zł, działka przeznaczona do zbycia na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – obręb 01 Kruklanki działka 210/2,
4. działka oznaczona numerem 862/8 o powierzchni 0,0008 ha – cena 1 652,50 zł, działka przeznaczona do zbycia na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – obręb 01 Kruklanki działka 210/3,
II. Przedmiotowe działki opisane są w księdze wieczystej: OL1G/00028741/3.
III. Opis działek: działki niezabudowane.
IV. przeznaczenie w pzp: działki nie posiadają opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego oraz Gmina Kruklanki nie przystąpiła do jego opracowania.
V. przeznaczenie: działki przeznaczone do zbycia na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Uwagi:
1. Osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości oraz poprzedniemu właścicielowi nieruchomości, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu pod warunkiem, że złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Giżycko, dnia 19 lipca 2022 r.
WG.6840.3.5.2022


WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1889 ze zm.) Zarząd Powiatu w Giżycku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Giżyckiego przeznaczonych do zbycia.
Wykaz zawiera 5 pozycji.
I. Położenie: obręb 04 Gajewo gmina Giżycko:
1. działka oznaczona numerem 29/4 o powierzchni 0,0074 ha – cena 8 397,50 zł, działka przeznaczona do zbycia na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – obręb Giżycko 3 działka 926,
2. działka oznaczona numerem 29/5 o powierzchni 0,0094 ha – cena 10 377,50 zł, działka przeznaczona do zbycia na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – obręb Giżycko 3 działka 925,
3. działka oznaczona numerem 29/6 o powierzchni 0,0088 ha – cena 8 657,50 zł, działka przeznaczona do zbycia na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – obręb Giżycko 3 działka 912,
4. działka oznaczona numerem 29/7 o powierzchni 0,0058 ha – cena 6 077,50 zł, działka przeznaczona do zbycia na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – obręb Giżycko 3 działka 911,
5. działka oznaczona numerem 29/8 o powierzchni 0,0032 ha – cena 4 237,50 zł, działka przeznaczona do zbycia na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – obręb Giżycko 3 działka 909.
II. Przedmiotowe działki opisane są w księdze wieczystej: OL1G/00028654/6.
III. Opis działek: działki niezabudowane.
IV. przeznaczenie w pzp: działki nie są objęte zapisami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego i nie są objęte obowiązkiem sporządzenia tego planu.
V. przeznaczenie: działki przeznaczone do zbycia na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Uwagi:
1. Osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości oraz poprzedniemu właścicielowi nieruchomości, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu pod warunkiem, że złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Giżycko, dnia 19 lipca 2022 r.
WG.6840.3.4.2022