Wykład i ćwiczenia w klasach akademickich SGH

W czwartek 22 kwietnia 2022 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku uczniowie klasy akademickiej SGH – 1a i 1d uczestniczyli w wykładzie i ćwiczeniach prowadzonych przez wykładowcę Szkoły Głównej Handlowej Pana doktora Marcina Molendę. Tematem zajęć były „Nowe trendy w rekrutacji i selekcji pracowników”.

W części wykładowej młodzież została zapoznana z warunkami oraz zasadami rekrutacji na wyższą uczelnię. Uczniowie poznali tajniki takich pojęć jak: selekcja wstępna, rozmowa kwalifikacyjna, testy psychologiczne. Przekonali się, jak ważne jest przygotowanie profesjonalnego CV, co powinno się w nim znajdować, na co zwracają uwagę rekruterzy oraz gdzie szukać gotowych schematów. Młodzież miała możliwość indywidualnego skonsultowania swojego CV i omówienia go z Panem Doktorem.
W drugiej części spotkania, która miała formę warsztatów, uczniowie zaprezentowali jedną z metod selekcji, mającą na celu wyeliminowanie przeciwnika – „Rada gminy ma pewne fundusze, a radni pomysły”. Chętni uczniowie aktywnie wzięli udział w symulowanej Sesji Rady Gminy. Każdy z uczestników reprezentował określoną grupę wyborców i miał za zadanie przekonać pozostałych, aby w budżecie Gminy przeznaczyć środki na zaplanowane przez niego działania. Zadanie wymagało umiejętności argumentowania, ale również prowadzenia dyskusji zgodnie z obowiązującymi normami. Pozostali uczniowie obserwowali zaciekłą dyskusję „radnych”, aby na koniec nagrodzić ich brawami. Nie zabrakło nagród, które wręczył sam Pan Doktor Molenda. To był niezwykle kreatywny dzień. Serdecznie dziękujemy Panu Doktorowi SGH Marcinowi Molendzie za przybycie, przeprowadzenie zajęć oraz liczne, cenne wskazówki.

 

 

tekst: Katarzyna Nowacka

Fot. II Liceum Ogólnokształcącym im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku