Wymagania weterynaryjne przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Giżycku informuje, że w dniu 1 stycznia 2024 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1896). Jedyna metoda badacza do wykrywania włośni wg w/w zmiany rozporządzenia to metoda wytrawiania.

Na terenie powiatu giżyckiego badanie mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania prowadzone jest wyłącznie w Stacji Diagnostyki Włośnicy nr 280601 przy Gabinecie Weterynaryjnym Barbara Sołkiewicz, 11-500 Giżycko, ul. Kościuszki 14/5 (tel. 608790542).