Wymiana Dobrych Praktyk w Augustowie

W dniach 18-19 listopada br.  uczennice Zespołu Szkół Zawodowych, które aktywnie brały udział w kołach naukowych z biologii i chemii, wraz z nauczycielkami Joanną  Wierzchowską i Agnieszką Potomską uczestniczyły w Warsztatach Wymiany Dobrych Praktyk, które odbyły się w Augustowskim Centrum Edukacji w ramach projektu Archimedes.

 

Uczennice uczestniczyły w zajęciach laboratoryjnych z biologii, chemii i fizyki oraz konkursie prac badawczych z tychże dziedzin.

Nauczycielki zaś poznawały nową podstawę programową podczas wykładu, zajęć warsztatowych oraz panelu dyskusyjnego.