Wymiana Młodzieży w Agrobiznesie

Od 11 do 18 czerwca br. 11-osobowa grupa uczniów z Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu realizowała z grupą słowacką projekt pt. „Wielki skarb” w ramach Programu „Młodzież w działaniu” Akcja 1.1 – Wymiana młodzieży. Projekt był realizowany w Goniądzu, tuż obok Biebrzańskiego Parku Narodowego. Tematyka projektu dotyczyła ekologii. Uczestnicy rozmawiali o faunie i florze Polski i Słowacji, o formach ochrony przyrody w obu krajach, zmianach klimatycznych, fitoterapii. Dyskusje o codziennych sposobach ochrony środowiska zostały uwieńczone powstaniem plakatów na ten temat i przedmiotów użytkowych z surowców wtórnych.

Całodniowa wyprawa na Biebrzańskie Bagna zaowocowała powstaniem pięknych fotografii przyrody. Podczas tej wyprawy udało się zobaczyć króla bagien – łosia (i to zupełnie blisko), a także rzadkie, zagrożone i ginące w kraju i Europie gatunki roślin oraz ptaków. Piękno unikalnej rzeki Biebrzy uczestnicy wymiany mogli też dostrzec podczas spływu kajakowego. Jedno jest pewne: żadne opowieści, filmy, strony internetowe nie oddadzą tego, czego można doświadczyć w bezpośrednim kontakcie z biebrzańską przyrodą. Bagna Biebrzańskie wciągają.

Wspólne działania sprzyjały integracji międzynarodowej, zawiązaniu nowych znajomości, poznaniu zwyczajów i kultury Słowaków.

„Jestem bardzo zadowolony, że mogłem wziąć udział w takim przedsięwzięciu i spędzić doskonale czas ze wspaniałymi ludźmi. Ciężko było mi się rozstać z nowo poznanymi przyjaciółmi. Bardzo bym się ucieszył, gdyby projekt był kontynuowany i teraz Słowacy zaprosili nas do siebie. Jeżeli byłaby taka możliwość, to bardzo chętnie wziąłbym udział w kolejnym projekcie” – powiedział już po wymianie jeden z uczestników.”

Źródło: ZSKŚIA w Giżycku

Fot. Archiwum ZSKŚIA w Giżycku