Wyniki oceny formalnej

W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w Powiecie Giżyckim w 2024 roku wpłynęła 1 oferta. Oferta wpłynęła w terminie. Dnia 10.11.2023 r. komisja konkursowa dokonała oceny formalnej oferty.

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania
publicznego
Oferta spełnia wymogi formalne
(tak/nie)
Oferta podlegała uzupełnieniu
(tak/nie)
Uwagi do uzupełnienia
1. Fundacja Inter Vivos
ul. Ratuszowa 11,
03-450 Warszawa
Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
a także edukacji prawnej
w powiecie Giżyckim
w 2024 roku
TAK NIE ———

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki konkursu – ocena formalna [pobierz]