Wyniki otwartego konkursu ofert – nieodpłatna pomoc prawna

21 listopada 2023 r. Zarząd Powiatu w Giżycku dokonał wyboru oferty na realizację zadania pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w Powiecie Giżyckim w 2024 roku”.

Wybrano do realizacji ofertę Fundacji Inter Vivos, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa.

 

Lp. Oferent Nazwa  zadania Całkowita wartość zadania Wnioskowana kwota dotacji Kwota dotacji przyznana przez Zarząd Powiatu
1. Fundacja Inter Vivos
ul. Ratuszowa 11,
03-450 Warszawa
Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
a także edukacji prawnej
w powiecie Giżyckim
w 2024 roku
(oferta dotyczy również prowadzenia nieodpłatnej mediacji)
80.245,32 zł 68.245,32 zł 68.245,32 zł

Wyniki konkursu [pobierz]