Wyniki otwartego konkursu ofert – nieodpłatna pomoc prawna

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego zleconego organizacji pozarządowej pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w powiecie giżyckim w 2020 roku.

Lp
Oferent
Nazwa  zadania
Całkowita wartość zadania
Wnioskowana kwota dotacji
Kwota dotacji przyznana przez Zarząd Powiatu
1
Stowarzyszenie „Inicjatywa na rzecz Praw i Ochrony Obywateli”, ul. Adama Mickiewicza 14/1, 10-509 Olsztyn
KRS 0000530131
Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w Powiecie Giżyckim w 2020 roku
93 440,00 zł.
62 040,00 zł.
62 040,00 zł.