Wyniku naboru kandydatów na członków komisji konkursowych

W odpowiedzi na ogłoszenie Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 7 grudnia 2011 r. dotyczące naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2012 roku wpłynęło 6 zgłoszeń. 

Zarządu Powiatu w Giżycku na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2012 r. powołał komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych do otwartych konkursów na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2012 roku.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele następujących organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
a) Maria Krystyna Ottomańska – Cygler     
zgłoszona przez Giżyckie Stowarzyszenie Łyżwiarskie „Czarne Pantery”,
b) Wioletta Rawa – Rudzińska
zgłoszona przez Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku,
c) Jerzy Bielewski
zgłoszony przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku,
d) Henryk Jurczyk
zgłoszony przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Giżycku,
e) Ryszard Kałamarz
zgłoszony przez IKS – INTEGRACJA – CONAN Integracyjny Klub Podnoszenia Ciężarów w Giżycku,
f) Jarosław Pawlik
zgłoszony przez Stowarzyszenie Integracyjne i Aktywizacja „Pomocna – Dłoń” w Kruklankach.