Wypełnij ankietę „PĘTLA MAZURSKA – BUDOWA DROGI WODNEJ ŁĄCZĄCEJ JEZIORO NIEGOCIN Z JEZIOREM ŚNIARDWY”

Szanowni Państwo,

Firma Antea Polska S.A., która na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, w imieniu którego działa Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, opracowuje dokument pn.:

„Wstępne studium wykonalności dla zadania pn.: Pętla Mazurska – budowa drogi wodnej łączącej jezioro Niegocin z jeziorem Śniardwy”.

W ramach opracowania planowane jest utworzenie szlaku żeglownego w formie pętli, co umożliwi dopłyniecie do jez. Śniardwy z portu w Giżycku na jez. Niegocin i powrót torem wodnym przez jez. Śniardwy do jez. Niegocin – funkcjonującym obecnie szlakiem żeglownym wiodącym przez jez. Tałty, Szymon i Jagodne.

W ramach przygotowania przedmiotowego studium rozpatrywane są cztery różne warianty techniczne realizacji przedsięwzięcia. Wybór najkorzystniejszego rozwiązania będzie uzależniony również od opinii i akceptacji społecznej planowanej inwestycji, dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety i odesłanie jej (w formie skanu lub pliku doc/pdf) na adres:
monika.klosowicz@anteagroup.pl , do dnia 28.10.2022.

Państwa opinia na temat przedmiotowego przedsięwzięcia będzie stanowić istotny element opracowywanego dokumentu, dlatego zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych już na wstępnym etapie planowania przedsięwzięcia.

Pobierz tutaj plik ankiety w formacie pdf

Pobierz tutaj plik ankiety w formacie docs