Wyprawa do Puszczy Boreckiej

22 października 2022 r. odbyła się wyprawa do Puszczy Boreckiej szlakiem legend mazurskich zorganizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Mazurskiej Przyrody w ramach projektu pn: „Swego nie znacie, czyli mieszkańcy Mazur w najcenniejszych przyrodniczych obszarach regionu”.

 

 

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych z Powiatu Giżyckiego.

 

 

 

Źródło informacji: Stowarzyszenie Miłośników Mazurskiej Przyrody