Wyróżnienie Powiatu Giżyckiego

Clipboard03Pismo samorządowe  „Wspólnota”  przeprowadziło ranking gmin i powiatów w obszarze pozyskania dotacji unijnych na cele edukacyjne za lata 2007-2015. Powiat Giżycki znalazł się w pierwszej dziesiątce wyróżnionych w kategorii powiatów w Polsce.  Pozycja samorządu zależała od wielkości dotacji (bez środków na współfinansowanie) w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dzięki opracowanym przez Powiatowy Zespól Obsługi Szkól i Placówek Oświatowych projektom m.in. przeprowadzono termomodernizację budynków oświatowych, wybudowano w ZSKŚiA halę sportową oraz boisko, wyremontowano budynek SOSW, wyremontowano budynek CKP, zakupiono wyposażenie do kształcenia zawodowego dla wszystkich naszych szkół zawodowych. Dzięki realizowanym projektom odbyły się też międzynarodowe obozy i zawody sportowe, zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe,  wiele  staży i praktyk dla uczniów, szkolenia nauczycieli, międzynarodowe spotkania przedsiębiorców  oraz wiele innych działań.

Tak wysokie miejsce w rankingu „Wspólnoty” było możliwe dzięki pracownikom PZOSiPO, którzy opracowywali i realizowali te projekty. Zespół projektowy składał się z Kazimierza Ambroziaka – pełniącego funkcję dyrektora PZOSiPO oraz Katarzyny Pawliczuk, Emilii Borowiak, Anny Kryczka oraz Dariusza Grądzkiego.