Wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej

W Salach Kopernikańskich olsztyńskiego zamku odbyły się uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Podczas spotkania wręczono nagrody i wyróżnienia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej. Jedno z takich wyróżnień otrzymała Pani Bernadetta Wojtuń – dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Świętej Faustyny „Wielkie Serce” Caritas Diecezji Ełckiej w Giżycku.

 

Nagrody oraz wyróżnienia przyznawane są corocznie od 2001 roku pracownikom pomocy i integracji społecznej, a także aktywnym liderom organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego. Celem przedsięwzięcia jest promocja innowacyjnych i twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy społecznej.

Wręczono również Odznaczenia Honorowe za Zasługi dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

W uroczystości udział wzięła Irena Wóycicka – sekretarz stanu ds. społecznych i polityki rodzinnej w Kancelarii Prezydenta RP oraz dr Joanna Staręga-Piasek – zastępca dyrektora Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie.

Odznaczenia Honorowe Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzymały:

 1. dr hab. Ewa Kantowicz – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 2. Elżbieta Marszałkowska – emerytowany kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku.
 3. Ewa Szerszeniewska – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku.

Indywidualne nagrody pieniężne otrzymały następujące osoby:

 1. Piotr Baczewski – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem” w Górowie Iławeckim.
 2. Piotr Duda – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie.
 3. Marian Nadziejko – prezes Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w Braniewie.
 4. Krystyna Sudujko – pracownik socjalny, Koordynator Punktu Pomocy Społecznej nr 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Olsztynie.
 5. Barbara Sulima – dyrektor Domu im. Janusza Korczaka w Olecku.
 6. Daria Żyro – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie.

Wyróżnienia otrzymały następujące osoby:

 1. Adam Kondzior – skarbnik Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie.
 2. Lucyna Marecka – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim.
 3. Beata Samluk – kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 4. Marek Skaskiewicz – prezes Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Ludzi Niepełnosprawnych „ALFA” w Ostródzie.
 5. Jolanta Skrzypiec – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie.
 6. Joanna Tomaszczyk – wiceprezes Banku Żywności w Olsztynie.
 7. Karolina Topolewska – dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Działdowie.
 8. Bernadetta Wojtuń – dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Świętej Faustyny „Wielkie Serce” Caritas Diecezji Ełckiej w Giżycku.

 

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie