Wyrusz z Fundacją Nasza Ziemia na „Wyprawę – PoPrawa”

fundacja nasza ziemiaJuż 27 czerwca rusza pierwszy Rajd rowerowy, którego celem jest sprawdzenie stanu czystości polskich gmin. Uczestnicy Rajdu pokonają blisko 900 km odwiedzając ponad 60 gmin. Akcja jest jednym z elementów tegorocznej 22. edycji Sprzątania Świata – Polska, odbywającej się pod hasłem „Wyprawa-PoPrawa”, organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. Rajd zakończy się 11 lipca w Giżycku.

 

Dokładnie 27 czerwca o godzinie 11:00, spod Wieży Mariackiej na Rynku Głównym w Krakowie wyruszy ogólnopolski Rajd rowerowy, który potrwa 15 dni i zakończy się 11 lipca w Giżycku. Celem Rajdu jest monitoring stanu czystości wszystkich odwiedzanych gmin przy użyciu mobilnej aplikacji „rEKOnesans”. Uczestnicy sprawdzą dostępność infrastruktury służącej utrzymaniu czystości i porządku oraz  gospodarce odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów, propagując właściwe postępowanie z odpadami w czasie wypoczynku oraz promując nawyki proekologiczne. Na trasie wyprawy znajdują się tak malownicze miejsca jak: Puszcza Niepołomicka, Lasy Janowskie, Poleski Park Narodowy, czy Biebrzański Park Narodowy. Rajd połączy przyjemne z pożytecznym.

Uczestnikiem Wyprawy może zostać każdy chcący czynnie uczestniczyć w poprawie aktualnego stanu czystości. Dołączyć do Rajdu można na każdym jego etapie, dostosowując długość trasy do swoich możliwości. Wszystkie informacje na temat zapisów oraz Regulamin dostępne są na stronie www.80rowerow.pl. W celu dokonania zgłoszenia wystarczy wysłać maila na adres diana.80rowerow@gmail.com, w treści wpisując: imię, nazwisko, numer kontaktowy i adres e-mail.

„Wyprawa-PoPrawa” – to akcja realizowana w ramach 22. edycji kampanii Sprzątanie Świata-Polska 2015, która jest częścią międzynarodowego społecznego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World. Udział w Clean up the World bierze ponad 30 krajów oraz ponad 40 mln wolontariuszy. Misją kampanii jest edukacja odpadowa oraz promowanie poszanowania środowiska i angażowanie do działań służących jego ochronie. W ramach kampanii organizowane są wydarzenia mające na celu zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia środowiska, co roku w nowym kontekście. Celem tegorocznej edycji jest zwrócenie uwagi na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w  tworzeniu i funkcjonowaniu systemów gospodarowania odpadami w gminie.

„PLEBISCYT NA CZYSTĄ GMINĘ”

Każdy chcący zaangażować się w tegoroczną 22. edycję Sprzątania Świata – Polska może również wziąć udział w „Plebiscycie na Czystą Gminę”, który potrwa do 19 września. Głosy na wybraną gminę można oddawać za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej „rEKOnesans” oraz poprzez stronę internetową www.sprzatanieswiata-polska.pl. Gminy wybierać można biorąc pod uwagę kryteria, takie jak: ogólny ład i porządek, należyte informowanie społeczności lokalnych o zasadach działania systemu gospodarki odpadami oraz reakcja władz na zgłaszane przez mieszkańców nieprawidłowości w zakresie utrzymania czystości. Zwycięzcy wybrani zostaną w trzech kategoriach: gmina miejska, gmina miejsko-wiejska oraz gmina wiejska. W ciągu trzech tygodni od rozpoczęcia Plebiscytu o tytuł ubiega się już 60 gmin.

1

Partnerami akcji są: PGL Lasy Państwowe, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Kancelaria Górnicki Durowicz Badowska-Domagała, Stowarzyszenie Travelling Inspiration z Krakowa, Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z Giżycka, miasto Kraków, 7Cudów Mazur.


O Fundacji Nasza Ziemia – Fundacja Nasza Ziemia to organizacja pozarządowa realizująca cel pożytku publicznego – edukację ekologiczną. Została założona 20 lat temu przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz. Fundacja popularyzuje proste sposoby i zachowania pomagające dbać o ochronę środowiska naturalnego. Inspiruje do działania i angażuje w nie setki szkół, samorządów, instytucji, firm i osób niezrzeszonych. W jej dorobku znajduje się blisko 40 programów edukacyjnych, m.in. „Sprzątanie Świata”, „Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku”, „Kluby Naszej Ziemi”, „Czysta Gmina”. Za prowadzone działania Fundacja Nasza Ziemia została uhonorowana „Złotym Liściem” Ministra Środowiska, Henry Ford European Conservation Award, wyróżnieniem „Pro Publico Bono” oraz wyróżnieniem specjalnym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za promowanie wolontariatu i działania wolontariackie. Więcej: www.naszaziemia.pl

O programie „Sprzątanie Świata – Polska” – Akcja „Sprzątanie Świata” (Clean Up the World) została wymyślona w 1989 roku w  Australii przez biznesmena i żeglarza Jana Kiernana, który bardzo chciał poprawić stan Zatoki Sydnejskiej, nad którą mieszkał. W tym celu udało mu się zmobilizować 40 tys. osób, które pracowały społecznie nad oczyszczaniem zatoki. Kampania w 1994 roku trafiła do Polski, gdzie jej koordynacją od lat zajmuje się Fundacja „Nasza Ziemia”. W roku 2015 jest to już 22 edycja programu. Uczestniczy w niej młodzież szkolna, harcerze, członkowie organizacji ekologicznych oraz ochotnicy.