Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Giżyckim we współpracy z przedsiębiorcami


W Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych trwa realizacja projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Giżyckim we współpracy z przedsiębiorcami”. Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

 

Po wakacyjnym remoncie budynku szkoły, w ostatnim czasie utworzono pracownie:

  • rysunku technicznego i komputerowego wspomagania projektowania,
  • techniki biurowej,
  • ekonomiczno- rachunkową,
  • komunikacji w języku obcym.

Pracownie zostały wyposażone w nowe meble, komputery z profesjonalnym oprogramowaniem, tablice. Na korytarzach umieszczono czytelny system informacji, a dla osób z trudnościami w poruszaniu się zamontowano platformę.