Wystąpienie Marszałka Województwa do Premiera w sprawie wsparcia dla województwa warmińsko-mazurskiego

W związku z ciężką sytuacją gospodarczą i społeczną w regionie Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin zwrócił się z pisemnym wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego w sprawie wsparcia dla województwa warmińsko-mazurskiego. Skan pisma do pobrania poniżej

PISMO MARSZAŁKA DO PREMIERA [DO POBRANIA]