X Powiatowy Dzień Talentu

14 czerwca br. w Giżyckim Centrum Kultury odbyła się Jubileuszowa Gala Powiatowego Dnia Talentu zorganizowana przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku. Od 10 lat patronat nad przedsięwzięciem sprawuje Starosta Giżycki.

Zamierzeniem Powiatowego Dnia Talentu jest:

  1. Promowanie idei talentu, aktywizacja uczniów i wspieranie rozwoju indywidualnych uzdolnień.
  2. Wyłonienie i umożliwienie prezentacji scenicznej młodych talentów z powiatu giżyckiego.
  3. Popularyzacja i prezentacja dorobku artystycznego uczniów szkół i placówek oświatowych powiatu giżyckiego.
  4. Motywowanie uczniów do rozwijania zainteresowań, pasji i uzdolnień.
  5. Wspieranie placówek oświatowych w pracy z uczniem zdolnym.

Młodzież z 19 szkół powiatu giżyckiego miała okazję zaprezentować swoje talenty w kategoriach: plastyka, technika, recytacja, teatr, śpiew, muzyka, gra na instrumencie, taniec, sport, zdolności językowe. Na scenie wystąpiło ok. 100 uczniów. Uczestnicy otrzymali statuetki, dyplomy oraz drobne upominki ufundowane przez sponsorów.

W tegorocznym Powiatowym Dniu Talentu wystąpili:

ŚPIEW
Julia Koncewicz- Szkoła Podstawowa nr 1
Albina Filina – Szkoła Podstawowa nr 3
Oliwia Zawadka – Szkoła Podstawowa Upałty
Lena Sokołowska – Zespół Placówek Oświatowych Miłki
Alicja Tarara – Szkoła Podstawowa nr 2
Aurelia Kowalewska – Szkoła Podstawowa nr 2
Nikola Podębska – Szkoła Podstawowa nr 2
Wiktoria Ostrowska – Szkoła Podstawowa nr 7
Michalina Andrzejczyk –I Liceum Ogólnokształcące
Julia Matyjasek – II Liceum Ogólnokształcące
Mikołaj Górski – II Liceum Ogólnokształcące
Zespół „Nuteczki” –Szkoła Podstawowa Wilkasy
Julia Wójcik, Julia Kuczyńska – Zespół Szkół Zawodowych

RECYTACJA
Amelia Somionka – Szkoła Podstawowa Wilkasy
Amelia Sawczuk – Szkoła Podstawowa nr 7

MAŁE FORMY TEATRALNE – DRAMA
Zespól „Głosy Trojańskie” – Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych
Zespół „Zjawiskowe Słowianki” –Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego

GRA NA INSTRUMENCIE
Kajetan Krupa – Szkoła Podstawowa Bystry – (gra na gitarze)
Adam Pazio –Szkoła Podstawowa Spytkowo – (gra na keyboardzie)
Borys Pieńkowski – Szkoła Podstawowa Spytkowo – (gra na gitarze)
Mikołaj Madej – Szkoła Podstawowa nr 4 (gra na trąbce)- jest też w kategorii plastyka
Zespół „Pasja” – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – (gra na instrumentach)
Aleksander Krajza – Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu – (gra na oboju)
Bartłomiej Rawinis – Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu – (gra na akordeonie)

ŚPIEW I GRA NA INSTRUMENCIE
Arkadiusz Syrnicki – Szkoła Podstawowa Upałty
Zespół „MOOSE” –Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
Tobiasz Górski – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

PLASTYKA
Michalina Rutka – Szkoła Podstawowa nr 3
Lana Lisnytsia – Szkoła Podstawowa nr 3
Ewa Lis – Szkoła Podstawowa Rydzewo
Rinata Zhenchenko – Szkoła Podstawowa Rydzewo
Nikola Jarosz – Szkoła Podstawowa Rydzewo
Wiktoria Kopka- Szkoła Podstawowa nr 4
Mikołaj Madej – Szkoła Podstawowa nr 4

TECHNIKA -SZYDEŁKOWANIE
Diana Zdanowska – Szkoła Podstawowa Bystry

SPORT
Kalina Zdanowicz – Szkoła Podstawowa Spytkowo (jazda na rolkach)
Zespół „The secret girls” – Szkoła Podstawowa nr 4 (gimnastyka)
Wiktoria Bełbot – Szkoła Podstawowa nr 7 (kolarstwo, biegi przełajowe, pływanie)
Anna Zalewska – ZPO Miłki (karate)
Nadia Lachowicz – Szkoła Podstawowa nr 1
Magdalena Skórnóg – II Liceum Ogólnokształcące (żeglarstwo)

TANIEC
Natalia Gryszko – Szkoła Podstawowa Bystry- kl. 4 (hip-hop)
Zespół „POISON” – Szkoła Podstawowa Wilkasy (5 osób)- kl. 7

MONTAŻ MUZYCZNO-TANECZNY
Bartosz Mułyk – Szkoła Podstawowa nr 1

ZDOLNOŚCI JĘZYKOWE
Julian Hryciuk – Szkoła Podstawowa Upałty

 

Źródło informacji: Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Giżycku