XI Powiatowy Przegląd Wokalny „Rozśpiewane Przedszkolaki”

W dniu 08.06.2018 r. Stowarzyszenie “Zintegrowani” przy Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku zorganizowało XI Powiatowy Przegląd Wokalny „Rozśpiewane Przedszkolaki” pod hasłem „Nasz folklor – nasze dziedzictwo narodowe”. Wzięły w nim udział dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta i powiatu giżyckiego. Głównym celem imprezy było budzenie wśród przedszkolaków zainteresowania dziedzictwem narodowym, kulturą ludową naszego regionu oraz rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, śpiew i taniec. Zadanie finansowane ze środków budżetu Powiatu Giżyckiego.