XII obchody Dnia Różowej Wstążeczki

Giżyckie Stowarzyszenie „Amazonek” zaprasza do udziału w XII obchodach Dnia Różowej Wstążeczki pod hasłem „Kobieca moc”, które odbędą się 20 października 2018 r. w Giżyckim Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8, 11-500 Giżycko.

Patronat nad przedsięwzięciem, współfinansowanym ze środków budżetowych miasta Giżycka, objął Burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz. 

Program:

16.00 – profesjonalny, bezpłatny pomiar glukozy we krwi oraz ciśnienia tętniczego
16.30 – oficjalne otwarcie i powitanie gości przez przedstawicielkę Zarządu Giżyckiego Stowarzyszenia „Amazonek”
17.00 – wystąpienie Burmistrza Miasta i Starosty Powiatu Giżyckiego
17.20 – emisja filmu „Piękna i bestia” w reżyserii Lilianny Głąbczyńskiej-Komorowskiej
18.45 – spotkanie z reżyserką
19.30 – zakończenie imprezy