XIV Warmińsko – Mazurskie Zawody Matematyczne

Zaw.mate,19 maja 2016 roku odbyły się      XIV    Warmińsko- Mazurskie Zawody Matematyczne organizowane  przez   Wydział  Matematyki   i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Już po raz kolejny uczniowie  I Liceum Ogólnokształcącego, jako jedyni z giżyckich szkół ponadgimnazjalnych, przystąpili do udziału  w rywalizacji w kategorii –  szkoły ponadgimnazjalne.  Szkołę reprezentowali: Marta Chełkowska z klasy  I e, Filip Czetyrbok , Grzegorz Ziółkowski  i Wojciech Wiśniewski- wszyscy z klasy II d.  W kategorii tej startowało 82 uczniów.  Zadania o urozmaiconej tematyce i różnorodnym stopniu trudności przygotowali pracownicy naukowi Wydziału Matematyki i Informatyki. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zawodów sprawował dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UWM. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawował  rektor UWM w Olsztynie, wojewoda warmińsko-mazurski, prezydent Olsztyna oraz kurator  Oświaty. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikat udziału  w zawodach. Dla laureatów i wyróżnionych przewidziano dyplomy i nagrody rzeczowe.  W  gronie  uczniów nagrodzonych  znaleźli się Wojciech Wiśniewski-  III miejsce i Grzegorz Ziółkowski – VI.
Gala wręczenia nagród odbyła się 14. 06.2016 roku.  Grzegorz ZIółkowski odebrał nagrodę osobiście, natomiast w imieniu Wojtka WIśniewskiego, który w tym czasie uczestniczył w warsztatach neuronaukowych w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Neckiego PAN ( pracownia biofizyki komórki)  odebrała opiekunka – pani Irena Piotrowska.