XIV Wojewódzki Konkurs Pięknego Czytania

DSC08634Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Giżycku dnia 21 listopada br. przeprowadził XIV Wojewódzki Konkurs Pięknego Czytania „Sztuka Słowa” – Moje dziedzictwo.

Uczestnikami konkursu były dzieci i młodzież z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim z terenu naszego województwa.

Głównym celem tych corocznych spotkań jest kształtowanie umiejętności pięknego czytania, ale również integracja uczniów z różnych szkół oraz poznawanie walorów turystycznych Ziemi Giżyckiej. W bieżącym roku przewodnią ideą było kształcenie poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

Tegoroczny konkurs odbył się na terenie Twierdzy Boyen. W historycznych murach gościliśmy 21 uczestników z 7 placówek: z Gołdapi, Iławy, Szczytna, i Węgorzewa oraz uczniów z Gawlik Wielkich i Staświn. Oczywiście nie zabrakło przedstawicieli Ośrodka z Giżycka. Uczestnicy podzieleni w dwie grupy wiekowe zmierzyli się z wybranymi fragmentami książki Antoniny Domańskiej „Paziowie króla Zygmunta” (grupa młodsza) lub Henryka Sienkiewicza „Pan Wołodyjowski”(grupa starsza).

Komisja nie miała łatwego zadania. Wszyscy wyśmienicie przygotowali się do tego przedsięwzięcia. W grupie 1 wyróżniono: Dominikę Ołów z ZPE-W z Gołdapi, Halinę Piechowiak z SOSW Giżycko. Nagrody powędrowały do: Marcina Pilimona z SP Staświny (III miejsce), Mileny Majewskiej z SOSW Szczytno (II miejsce) oraz Aleksandry Żabińskiej z SOSW Szczytno. W grupie starszej laureatem został Piotr Falkowski z SOSW Iława, kolejne miejsca zajęli Dorota Ziółkowska również z SOSW Iława i Krystian Mikołajewski z SOSW Szczytno. Wyróżniono Kamila Kowalskiego z SOSW Giżycko i Konrada Bartosika z SOSW Węgorzewo.

Dzięki zaangażowaniu organizatorów oraz pracowników Twierdzy wszyscy uczestnicy zostali obdarowani drobnymi upominkami oraz uczestniczyli w zajęciach warsztatowych na terenie Laboratorium prochowego.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację i przebieg konkursu, a zwłaszcza uczestnikom i ich opiekunom. Do zobaczenia za rok.

koordynator konkursu Marzena Orłowska
nauczyciel-bibliotekarz SOSW Giżycko

DSC08496DSC08555DSC08624DSC08634