XIX Sesja Rady Powiatu w Giżycku

 

XIX Sesja Rady Powiatu w Giżycku w dniu 30 sierpnia 2012 r. o godz.15.00 w sali konferencyjnej Urzędu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie wymaganego quorum.
 2. Przyjęcie przez Radę protokołu XIX sesji z dnia 28 czerwca 2012 r.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i zapytania radnych.
 5. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 6. Informacja o funkcjonowaniu Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych
 7. Informacja o przygotowaniu szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Giżycku w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Giżycku wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku przy ul. I Dywizji im. T. Kościuszki 16
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku przy ul. Białostockiej 3 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Giżyckiego 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Giżyckiego
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2012 
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie sesji.