* XLII Sesja Rady Powiatu w Giżycku

 

 

XLII Sesja Rady Powiatu w Giżycku odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2014 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie wymaganego quorum.
2.    Przyjęcie przez Radę protokołu XLI sesji z dnia 26 czerwca 2014 r.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i zapytania radnych.
5.    Wolne wnioski i zapytania radnych.
6.    Informacja o przygotowaniu szkół i placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
7.    Wpływ gospodarki odpadami na wykonywanie zadań samorządu powiatowego.
8.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Giżycku.
9.    Podjecie uchwały w sprawie zmiany kategorii drogi powiatowej.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku pracodawcy o wyrażenie zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2014.
14.    Sprawy różne.
15.    Zamknięcie sesji.