* XLIII Sesja Rady Powiatu w Giżycku

XLIII Sesja Rady Powiatu w Giżycku odbędzie się w dniu 25 września 2014 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie wymaganego quorum.
 2. Przyjęcie przez Radę protokołu XLII sesji z dnia 28 sierpnia 2014 r.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i zapytania radnych.
 5. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 6. Problematyka ochrony praw konsumenta w powiecie giżyckim.
 7. Podsumowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych realizowanych przez samorząd powiatu giżyckiego w roku 2014.
 8. Informacja Zarządu Powiatu w Giżycku o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2014 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stowarzyszenia pod nazwą „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania Zarządu Powiatu w Giżycku dotyczących działalności w zakresie telekomunikacji.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z PFRON w 2014 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2014.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie sesji.