XV Konkurs „Rewia Stołów” im. Barbary Kozłowskiej w Mrągowie

W XV Konkursie „Rewia Stołów” brali udział uczniowie kl. II a Technikum Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku: Karolina Kawałko i Anna Kulimowska. W konkurencji Bieg Kelnerów szkołę reprezentowali uczniowie klasy II a Technikum: Karolina Hajduk i Tomasz Karpiński. W przygotowaniu aranżacji stołów o tematyce: „Spotkanie przy stole z Mistrzem….” uczestniczyły szkoły ponadgimnazjalne województwa warmińsko-mazurskiego.

Konkurs odbył się pod patronatem Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

Uczniowie naszej szkoły za aranżację stołu: „Spotkanie przy stole z mistrzem malarstwa francuskiego Anne Vallaner-Coster” zdobyli III miejsce. W konkurencji Bieg Kelnerów uczennica Karolina Hajduk zdobyła I miejsce a uczeń Tomasz Karpiński II miejsce. Uczniów do udziału w konkursie przygotowała p. Małgorzata Legucka.

 

 

Fot. Zespół Szkól Zawodowych w Giżycku