XV Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Promień 2023

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Giżycku uczestniczyli w XV Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Promień 2023 pt. „Dla Wszystkich Niebo i Ziemia”, zorganizowanym przez DPS w Nasielsku. Zespół DPS w Giżycku zaprezentował w pięknych, kolorowych strojach repertuar piosenek cygańskich. Jak co roku atmosfera przeglądu była gorąca, wszyscy bawili się świetnie.

 

Źródło informacji: Dom Pomocy Społecznej w Giżycku